Veel gestelde vragen

Wij bij DNA Notaris hopen natuurlijk op elke vraag een antwoord te hebben, bekijk hieronder de antwoorden op de
veelgestelde vragen aan DNA Notaris. Misschien zit het antwoord op uw vraag er al tussen. Zit je vraag er niet
tussen? Neem dan contact met ons op en wij zorgen voor een oplossing.

Meest gestelde vragen

Ja, want als je de koopovereenkomst laat inschrijven wordt je bijvoorbeeld beschermd als de verkoper failliet gaat of als er iemand die nog wat tegoed heeft van de verkoper beslag legt op de woning. Zonder deze bescherming zou de overdracht van de woning aan jou wellicht niet door kunnen gaan.

Aan de verkoper worden bepaalde onderzoekskosten doorberekend, bijvoorbeeld voor het vaststellen van zijn identiteit. Als je als verkoper bent overeengekomen dat je de woning zonder hypotheek zult overdragen, dan komen de kosten voor het doorhalen van de hypotheek in het kadaster ook voor jouw rekening.

Vaak wordt er voor gekozen om in de hypotheekakte een hoger bedrag op te nemen dan dat je leent zodat je bij een tweede lening van dezelfde bank niet nog een keer naar de notaris hoeft. Dit voorkomt extra kosten.

Nee, vaak regelt de bank dit pas ná het aflossen van de hypotheek. Het is dus belangrijk dat je aan je Bank vraagt of dat het mogelijk is en dat je ons hierover informeert!

Als een rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap) partij is bij een notariële akte, moet worden vastgesteld wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is van deze rechtspersoon. Als uiteindelijk belanghebbende merkt de wet aan:
– een natuurlijke persoon die een belang houdt van meer dan 25% van het kapitaalbelang of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de aandeelhoudersvergadering van een rechtspersoon, anders dan een stichting, danwel op andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in deze rechtspersoon, tenzij deze rechtspersoon een beursvennootschap is;
– een begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust of diegene die een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust.

Wij zullen je vragen om een schriftelijke verklaring af te leggen over wie de UBO is van de rechtspersoon.

De beste keuze voor jou hangt af van je eigen wensen. Vaak wordt om fiscale redenen begonnen met een eenmanszaak en vindt op een later moment een overstap naar bijvoorbeeld een besloten vennootschap plaats. Met een eenmanszaak ben je wel aansprakelijk voor schulden, als een besloten vennootschap wordt opgericht ben je alleen in uitzonderlijke situaties aansprakelijk met je privé vermogen.

Bestuurders van een vereniging waarvan de statuten niet in een notariële akte zijn opgenomen zijn persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Deze aansprakelijkheid wordt voorkomen als de statuten van de vereniging in een notariële akte worden opgenomen.

In een uitvoerig gesprek worden je wensen geïnventariseerd en komen alle (on)mogelijkheden van een besloten vennootschap aan de orde. Vervolgens zal er een ontwerp van de akte van oprichting worden gemaakt waarin de statuten van de vennootschap worden opgenomen. Na het ondertekenen van de akte van oprichting zorgen wij er voor dat de besloten vennootschap en haar bestuurders worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ontvang je van ons een aandeelhoudersregister.

Nee, als je van je testament af wilt zul je een (kort) nieuw testament moeten laten opstellen

Belastingbesparing, een voogd voor de kinderen, voorkomen dat een ex-partner erft, er voor zorgen alle kinderen in een samengesteld gezin evenveel erven, iemand aanwijzen die de erfenis regelt om te voorkomen dat er ruzie over ontstaat, voorkomen dat het erfdeel van de kinderen moet worden “opgegeten” als een ouder zorg nodig heeft of in de bijstand terecht komt.

Het is mogelijk om een aanvulling op je bestaande testament te maken. De aanvulling wordt ook vastgelegd in een testament.

Nee, dat is niet nodig.

Met een verklaring van erfrecht kun je – bijvoorbeeld bij de Bank – aantonen wie de erfgenamen zijn van de overledene. Erfgenamen kunnen er ook voor kiezen om een volmacht te geven aan één van hen om de erfenis te regelen; dit wordt dan opgenomen in de verklaring van erfrecht

Als de woning door een van jullie beiden wordt overgenomen kunnen wij een akte van verdeling voor jullie opmaken. In deze akte wordt de woning aan een van jullie beiden toegedeeld. Wij zullen deze akte in het kadaster inschrijven. Als je naar de Bank gaat voor een nieuwe hypotheek of het overnemen van de bestaande hypotheek vraagt de Bank meestal al om een ontwerp van de akte van verdeling.

Vragen per Categorie

Staat je vraag er niet tussen?

Wij bieden u graag een oplossing op maat, staat je vraag er dus niet tussen neem dan contact met ons op.

Mail ons je vraag