Veel gestelde vragen

Wij bij DNA Notaris hopen natuurlijk op elke vraag een antwoord te hebben, bekijk hieronder de antwoorden op de
veelgestelde vragen aan DNA Notaris. Misschien zit het antwoord op uw vraag er al tussen. Zit je vraag er niet
tussen? Neem dan contact met ons op en wij zorgen voor een oplossing.

Veelgestelde vragen over Ondernemen

Als een rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap) partij is bij een notariële akte, moet worden vastgesteld wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is van deze rechtspersoon. Als uiteindelijk belanghebbende merkt de wet aan:
– een natuurlijke persoon die een belang houdt van meer dan 25% van het kapitaalbelang of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de aandeelhoudersvergadering van een rechtspersoon, anders dan een stichting, danwel op andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in deze rechtspersoon, tenzij deze rechtspersoon een beursvennootschap is;
– een begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust of diegene die een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust.

Wij zullen je vragen om een schriftelijke verklaring af te leggen over wie de UBO is van de rechtspersoon.

De beste keuze voor jou hangt af van je eigen wensen. Vaak wordt om fiscale redenen begonnen met een eenmanszaak en vindt op een later moment een overstap naar bijvoorbeeld een besloten vennootschap plaats. Met een eenmanszaak ben je wel aansprakelijk voor schulden, als een besloten vennootschap wordt opgericht ben je alleen in uitzonderlijke situaties aansprakelijk met je privé vermogen.

Bestuurders van een vereniging waarvan de statuten niet in een notariële akte zijn opgenomen zijn persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Deze aansprakelijkheid wordt voorkomen als de statuten van de vereniging in een notariële akte worden opgenomen.

In een uitvoerig gesprek worden je wensen geïnventariseerd en komen alle (on)mogelijkheden van een besloten vennootschap aan de orde. Vervolgens zal er een ontwerp van de akte van oprichting worden gemaakt waarin de statuten van de vennootschap worden opgenomen. Na het ondertekenen van de akte van oprichting zorgen wij er voor dat de besloten vennootschap en haar bestuurders worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ontvang je van ons een aandeelhoudersregister.

Vragen per Categorie

Staat je vraag er niet tussen?

Wij bieden u graag een oplossing op maat, staat je vraag er dus niet tussen neem dan contact met ons op.

Mail ons je vraag