Corona virus

Beleid Coronavirus

DNA-Notaris volgt in haar beleid rond het Coronavirus de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

Naar aanleiding daarvan, zijn er de volgende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de continuïteit van de dienstverlening van DNA-Notaris op peil te houden.

1. Geplande besprekingen en ondertekenafspraken 

Uitgangspunt is dat reeds geplande ondertekenafspraken op kantoor in principe gewoon doorgaan. Wilt u als klant de afspraak liever uitstellen of per volmacht tekenen dan kan dat in de meeste gevallen. U kunt dan met ons bellen of mailen. Indien u met meerdere partijen een afspraak hebt staan, zoals bij de overdracht van een woning, dan moet u dit uiteraard in overleg met alle partijen doen. 

DNA-Notaris zal de verkopers bij de overdracht van een woning een volmacht tot verkoop toesturen, met het verzoek deze bij DNA-Notaris op kantoor te komen tekenen. Hiermee beperken wij het aantal mensen wat bij DNA-Notaris tegelijk fysiek aanwezig is. Indien het ondertekenen op kantoor niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid om via een video-call diverse zaken te regelen. Neemt u in dat geval telefonisch contact met ons op.

Heeft u een afspraak voor een bespreking staan, dan nemen wij contact met u op en zullen wij deze telefonisch met u voeren of stellen wij voor om deze uit te stellen.

Voor afspraken met cliënten thuis of buiten kantoor geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

2.     Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan DNA-Notaris dat ook zij zich aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en telefonisch contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Gedurende de aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u om bij binnenkomst, uw handen te ontsmetten bij de opgestelde ontsmettingszuil, geen handen te schudden en om te hoesten en te niezen in de elle boog. Mede omdat wij ook cliënten in de risicogroepen hebben is dit belangrijk.

Alle medewerkers van DNA-Notaris houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

Tenslotte verzoeken wij u met klem om bij besmettingsrisico’s en klachten niet naar ons kantoor te komen. Neemt u dat geval telefonisch contact met ons op.

3.     Medewerkers 

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen.  

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in het geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

Door middel van de bovenstaande maatregelen proberen wij zo verstandig als mogelijk om te gaan met het terugdringen van het Coronavirus. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan telefonisch contact met ons op.

Arnhem, oktober 2021.