Het is leuk, maar ook spannend om een huis te kopen. Weet jij eigenlijk precies wat er moet gebeuren als je een huis koopt?

Ik wil een huis kopen

En de volgende stap zetten!

Voorlopige koopakte
Ga jij een huis kopen? Dat is iets om naar uit te kijken! Of het nu gaat om een appartement, een huis, om nieuwbouw of een bestaand huis, je krijgt altijd te maken met rechten en plichten. Het is goed om te weten dat een voorlopige koopakte of koopovereenkomst die door de makelaar wordt opgesteld, heel vaak definitief is. Wij kunnen je helpen bij het opstellen van de voorlopige koopakte. Zo zijn wij vanaf het begin betrokken bij de aankoop van je huis en wordt alles goed geregeld.

Akte van levering

Voor de overdracht, dat betekent het overgaan van de verkoper naar de koper, van een huis heeft iedereen in Nederland een notariële akte nodig: de akte van levering of leveringsakte. De akte is een officieel document. DNA-Notaris maakt voor jou deze leveringsakte. Daarna zorgen we ervoor dat jouw huis wordt ingeschreven op jouw naam bij het kadaster.

Afwikkeling

Ook wikkelen we het financiële deel van de koop af. Vaak is in de voorlopige koopakte opgenomen dat wanneer een woning wordt gekocht de koper binnen een paar weken 10% van de koopsom als waarborgsom moet storten op de notaris-rekening. De koper kan er ook voor kiezen om een bankgarantie te laten stellen voor dat bedrag. Die waarborgsom of bankgarantie is bedoeld als zekerheid en als schadevergoeding voor de verkoper, wanneer de koper zijn afspraken niet nakomt uit de koopakte.

Negatieve rente over de waarborgsom

Wat zijn de gevolgen nu veel banken ook een negatieve rente gaan rekenen over de tegoeden bij een bank voor de gestorte waarborgsom? Deze negatieve rente zal de notaris gaan doorberekenen aan de kopers. Daardoor wordt de waarborgsom die is gestort iedere dag net wat minder waard. Dat betekent dat de koper iedere dag een bedrag aan rente zou moeten bijstorten, iets wat niet erg praktisch is. Bovenstaande geldt natuurlijk ook indien de notaris voor u boedelgelden of overige depotgelden houdt. Indien de overdracht zal worden uitgesteld heeft dit negatieve gevolgen. Hoe langer bijvoorbeeld koper weigert om mee te werken, hoe lager het bedrag zal zijn dat de verkoper als schadevergoeding krijgt uitgekeerd van de notaris-rekening. Ook hypotheekgelden die de bank voor de koper stort worden met negatieve rente lager wanneer de eigendomsoverdracht moet worden uitgesteld. Dan zal de koper rente moeten bijstorten.

Negatieve rente en kosten

DNA-notaris dient vanaf 1 juli jongstleden over de voor u gehouden gelden een rente betalen aan de bank (negatieve rente). Deze wordt aan u in rekening gebracht, doordat voor de financiële afwikkeling een honorarium van € 20,00 exclusief omzetbelasting per partij in rekening wordt gebracht.

Tenslotte

De koper, of de bank, moet de koopsom voor het tekenen van de leveringsakte naar de rekening van de notaris overmaken. De verkoper krijgt de koopsom als 100% zeker is dat het huis definitief is geleverd. Dit is meestal één of twee werkdagen na het tekenen, ook wel het passeren, van de akte. Wij zorgen er dan voor dat alles goed verloopt en dat de koper zekerheid heeft over de eigendom en de verkoper over het geld.

Terug naar overzicht